Historie Landgoed Sandenburg

De geschiedenis van Landgoed Sandenburg gaat meer dan 700 jaar terug.

Sandenburg in de Middeleeuwen
In het jaar 1300 wordt Sandenburg voor het eerst vermeld. Sandenburg is in die tijd niet meer dan een versterkte toren; de witgepleisterde aanbouw en bijgebouwen dateren pas uit de 19e eeuw. In het Langbroekerwetering gebied, rondom Landgoed Sandenburg, werden in de middeleeuwen veel versterkte torens gebouwd. De Bisschop van Utrecht en zijn buurman, de Hertog van Gelre, hadden destijds weinig warme gevoelens voor elkaar. Om hun grondgebied te beschermen tegen een mogelijk inval werden in het grensgebied wachttorens neergezet. Sandenburg was ook zo’n wachttoren.

Latere periode
In de loop der eeuwen werden de wachttorens in de streek uitgebouwd tot kastelen. Ook Sandenburg werd uitgebouwd tot kasteel. De laatste grote verbouwing vond plaats rond 1870, toen Kasteel Sandenburg zijn huidige vorm kreeg. Onder architectuur van S.A. van Lunteren werd het kasteel opgetrokken in neogotische stijl, en kreeg het zijn karakteristieke witgepleisterde muren en torens. In dezelfde tijd werden naast het kasteel het Koetshuis, de Oranjerie en de Poortwachterswoning gebouwd. Het park rond het Kasteel werd naar de vigerende mode in Engelse landschapsstijl aangelegd.

Familie van Lynden van Sandenburg
Landgoed Sandenburg is meer dan 200 jaar particulier bezit van de familie Van Lynden van Sandenburg. In 1792 werd Landgoed Sandenburg gekocht door G.C.C.J. Baron van Lynden. In de jaren daarna wordt Landgoed Sandenburg door aankoop en vererving steeds groter. Landgoed Sandenburg is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste particuliere landgoederen in de streek.


Kasteel Sandenburg wordt bewoond door de graaf en gravin van Lynden van Sandenburg. In het Koetshuis en de Oude Stal zijn bedrijven gevestigd. De Oranjerie is in gebruik als trouwlocatie en evenementenlocatie voor zakelijke ontvangsten.